Про роботу та завдання організаційних ланок обласної організації Профспілки з представництва, захисту та фінансового забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в сучасних умовах

КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЛЕНУМ

ПОСТАНОВА

 м. Житомир

29.03.2017        № Пл.-5-1

 

Про роботу та завдання організаційних ланок

обласної організації Профспілки з представництва,

захисту та фінансового забезпечення трудових і

соціально-економічних прав та інтересів членів

Профспілки в сучасних умовах

Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу та завдання організаційних ланок обласної організації Профспілки з представництва, захисту та фінансового забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в сучасних умовах, пленум комітету Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Взяти до відома інформацію заступника голови обласної організації Профспілки М.О.Красько «Про роботу та завдання організаційних ланок обласної організації Профспілки з представництва, захисту та фінансового забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в сучасних умовах» та використовувати її у практичній роботі з метою застосування позитивного досвіду окремих організаційних ланок профспілки у забезпеченні трудових прав і соціально-економічних інтересів спілчан та виправлення тих порушень, які мають місце, а також їх недопущення.
 2. Відзначити, що робота профспілкових організацій з представництва, захисту та фінансового забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки здійснюється умовах широкомасштабних змін в трудовому законодавстві щодо рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, оплати праці, стипендіального забезпечення, подальшого реформування освіти, міжбюджетних відносин, утворення нових територіально-адміністративних одиниць в особі об’єднаних територіальних громад, їх фінансової самостійності розширення повноважень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.
 3. Підтримати позитивні рішення органів законодавчої та виконавчої влади, що спрямовані на поліпшення фінансового забезпечення діяльності загальноосвітніх та інших навчальних закладів, підвищення мінімального рівня заробітної плати, розміру оплати праці педагогічних працівників стипендіального забезпечення осіб, які навчаються.
 4. Визнати цілеспрямованою роботу президії, працівників комітету обласної організації Профспілки в напрямі відстоювання інтересів галузі, її фінансового забезпечення, підвищення статусу педагогічних працівників, поліпшенню матеріального стану непедагогічних працівників, підвищення рівня стипендіального забезпечення, створення владними структурами умов діяльності навчальних закладів та установ освіти.
 5. Комітету обласної організації, виборним профспілковим органам всіх рівнів продовжити роботу, спрямовану на відстоювання позиції Профспілки щодо:
  – безумовного дотримання гарантій, встановлених статтею 53 Конституції України, у забезпеченні державою доступності і безоплатності дошкільної повної загальної середньої, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвитку дошкільної, повної загально середньої, позашкільної, вищої і післядипломної освіти; забезпеченні прав громадян безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі;
  – забезпечення освітньою субвенцією загальноосвітніх та інші навчальних закладів в обсягах необхідних для оплати праці педагогічних працівників у законодавчо визначених розмірах з урахуванням стимулюючих виплат у максимальному розмірі, відстоювання позиції щодо розподілу резерву освітньої субвенції безпосередньо між місцевими бюджетами, удосконалені формули її розподілу з метою забезпечення рівномірних підходів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, необхідності рівномірного щомісячного розподілу освітньої субвенції;
  – подання пропозицій щодо внесення змін до законодавства про виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат за класне, керівництво, перевірку зошитів та інші доплат за виконання додаткової педагогічної роботи, надбавок за вислугу рок та за престижність педагогічної праці їх виплат тим, працівникам, заробітна плата яких менша від розміру заробітної плати 3200 гривень;    – встановлення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати;
  – підвищення розмірів посадових окладів науково-педагогічним та педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, тренерам-викладачам та іншим працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
  – відновлення прав студентів, які навчаються на відмінно, а також інших на стипендіальне забезпечення шляхом розширення кола осіб, які матимуть право на стипендію;
  -фінансове забезпечення оплати праці науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників вищих навчальних закладів;
  – проведення оптимізації мережі навчальних закладів та недопущення закриття дошкільних, загальноосвітніх зокрема – інтернатів та вищих навчальних закладів задля економії бюджетних коштів.
 6. Районним, міським, організаціям Профспілки, профспілковим організаціям об’єднаних територіальних громад:
  – посилити роботу з відстоювання фінансового забезпечення оплати праці педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів та їх комунальних потреб при розподілі місцевими радами дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;
  – співпрацювати з депутатським корпусом місцевих рад з метою забезпечення при затвердженні місцевих бюджетів видатками, необхідними для належного фінансування загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, методичних установ, логопедичних пунктів, централізованих бухгалтерій, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів тощо;
  – посилити контроль за дотриманням прав педагогічних працівників на оплату праці відповідно до законодавчо встановлених норм, зокрема виплати надбавок за престижність педагогічної праці, винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків в максимальних розмірах, оплати за заміну тимчасово відсутніх вчителів, вихователів та інших працівників, за перевищення планової наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів, завідування навчальними кабінетами, матеріального забезпечення під час підвищення кваліфікації, виплати допомоги на оздоровлення при наданні відпустки;
  -активізувати діяльність в напрямі забезпечення встановлення надбавок, доплат та премій з метою диференціації заробітної плати тим працівникам, хто отримує заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати 3200 гривень з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації, її результатів;
  -продовжити роботу з метою недопущення скорочення працівників, переведення їх на скорочену тривалість робочого часу у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати;
 7. Визнати позитивною роботу тих організаційних ланок Бердичівської, Житомирської, Коростенської, Малинської, Новоград-Волинської, Чуднівської міських та Андрушівської, Малинської районних  організацій Профспілки, за сприяння та ініціативи яких місцевими радами прийнято рішення про дострокове підвищення на 2 тарифні розрядів педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та інших навчальних закладів. Посилити та активізувати роботу в цьому напрямі всіма іншими організаційними ланками обласної організації Профспілки.
 8. Виборним органам організаційних ланок обласної організації Профспілки:
  • 1. Використовувати можливості колективно-договірного врегулювання трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки. При укладанні угод та колективних договорів дотримуватися положень Галузевої угоди та передбачати в них додаткові, порівняно з законодавством, пільги, права, компенсації та ініціювати зобов’язання місцевих органів влади і місцевого самоврядування, спрямовані на реалізацію передбачених законодавством власних та делегованих повноважень.
  • 2.Активізувати та посилити організаційну та мотиваційну роботу з метою утворення у нових громадах профспілкових осередків, збереження профспілкового членства та залучення до Профспілки.
  • 3. Посилити інформаційну роботу з висвітленням дій ЦК Профспілки, виборних профспілкових органів організаційних ланок обласної організації Профспілки, більш широко пропагувати їх для використання профспілковим активом та інформування членів Профспілки.

Залишити відповідь