Про діяльність організаційних ланок обласної організації Профспілки в умовах децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад, змін в податковому законодавств

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА

29.03.2017 м. Житомир №П-11-1

 

Про діяльність організаційних ланок обласної
організації Профспілки в умовах децентралізації
та створення об’єднаних територіальних громад,
змін в податковому законодавстві.

На виконання рішень ІІІ пленуму комітету обласної організації Профспілки «Про роботу виборних органів організаційних ланок обласної організації Профспілки в умовах фінансової та адміністративної децентралізації», президії комітету обласної організації Профспілки «Про роботу виборних органів Андрущівської, Баранівської, Володарсько-Волинської, Житомирської, Народицької, Радомишльської, Черняхівської районних організацій Профспілки в умовах реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.04.2016 року, враховуючи, що процеси децентралізації влади, створення об’єднаних  територіальних громад, реформування органів місцевого самоврядування зокрема, освітньої галузі набувають активного розвитку та безпосередньо впливають на діяльність організаційних ланок обласної організації Профспілки, президія комітету Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію про діяльність організаційних ланок обласної організації Профспілки в умовах децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад, змін в податковому законодавстві взяти до відома (додається).

2. Виборним профспілковим органам організаційних ланок Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України:

2.1. Вважати одним з головних завдань збереження цілісності та єдності усіх організаційних ланок, недопущення зменшення чисельності спілчан, залучення інших працівників об’єднаних територіальних громад до членства у Профспілці працівників освіти і науки України.

2.2. Здійснювати роботу щодо створення та реєстрації організаційних ланок районних, міських та обласної організації Профспілки в об’єднаних територіальних громадах, опорних закладах освітніх округів відповідно до норм та положень Статуту.

2.3. Вважати пріоритетним завданням збереження галузевого принципу побудови профспілок, що діють в об’єднаних територіальних громадах.

2.4. Посилити громадський контроль за дотриманням законодавства в частині недопущення втручання керівників представницьких органів об’єднаних територіальних громад у роботу профспілкових організацій щодо здійснення ними повноважень відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту Профспілки та чинного законодавства.

2.5. Завершити роботу щодо включення організаційних ланок обласної організації Профспілки, які є юридичними особами, до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

2.6. Продовжити роботу щодо укладення договорів між організаційними ланками обласної організації Профспілки та органами управління освітою в об’єднаних територіальних громадах про безготівкове перерахування членських профспілкових внесків у порядку, визначеному статтею 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

2.7. Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед керівників об’єднаних територіальних громад щодо правових засад діяльності профспілкових організацій, захисту соціально-економічних прав та інтересів спілчан та дотримання чинного трудового законодавства.

2.8. Проводити навчання (круглі столи та семінари) для голів первинних профспілкових організацій, що діють в об’єднаних територіальних громадах з основних напрямів діяльності: організаційне зміцнення, захисту трудових прав та інтересів спілчан, формування позитивного іміджу Профспілки.

2.9. Поширювати позитивний досвід соціального діалогу між профспілковими організаціями та керівними органами об’єднаних територіальних громад.

2.10. Продовжити співпрацю (в межах компетенції) з:

– управлінням освіти і науки облдержадміністрації та обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти у вирішенні питань, пов’язаних з реформуванням галузі в умовах децентралізації влади;

– обласним офісом реформ та державними адміністраціями в реалізації стратегій розвитку територій в частині розвитку галузі освіти;

– керівництвом ОТГ при розробці стратегії розвитку громад для реалізації програмно-цільового методу фінансування та забезпечення прав і гарантій працівників закладів освіти.

2.11. Контроль за виконанням постанови покласти на працівників комітету обласної організації Профспілки відповідно до їх повноважень.

Голова обласної організації Профспілки В.І.Когут

Залишити відповідь