Історична довідка

Житомирська область розташована на правобережжі України, і центральній частині Полісся. Область утворена 22 вересня 1937 року. Відповідно історичної довідки у 1937 році була створена обласна організація профспілки працівників освіти. В червні 1941 року в зв’язку з тимчасовою окупацією області німецько-фашистськими загарбниками, діяльність обласного комітету профспілки була призупинена і відновлена у 1944 році. Але на превеликий жаль в архівах не збереглися документи з 1937 до 1944 р.

У червні 1944 року ЦК профспілки створює в Житомирі оргбюро обласної організації профспілки. Профспілковим рухом охоплено 6627 чол., що становило 74% освітян.

Проходить перереєстрація членів профспілки. Видано 3000 дублікатів членських квитків членам профспілки, які втратили їх під час евакуації.

Перша конференція Житомирської обласної організації профспілки робітників початкової і середньої школи відбулася 16 жовтня 1944 року. Головою профспілки було обрано Пилипчука Теодосія Йосиповича, який очолював профспілку до 1957 року.

В результаті виборів обрано:

міськкомів -2, місцевкомів -113,райкомів – 35, профоргів -327

При кожному райкомі профспілки були створені комісії громадського контролю.

На протязі травня і половині червня 1945 року були закінчені вибори студентських профспілкових комітетів. На початок квітня навчалося 1370 студентів, з них членів профспілки було 528. А вже на кінець першого півріччя 984 студенти стали членами профспілки.

П’ять педагогічних закладів області було охоплено профспілковим членством:

Житомирський педагогічний інститут при кількості 250 студентів (135 членів профспілки),

Бердичівський учительський інститут –370 (335)

Бердичівське педагогічне училище –320(153)

Коростишівське педагогічне училище – 251 (120)

Із загального числа студентів 1370 чоловік 853 були членами профспілки.

У всіх педагогічних закладах області створюються студентські профспілкові комітети.

На 1 січня 1945 року в галузі працюючих було 10102 чоловіки, з них членів профспілки 6627, що становило 74%.

Вперше профспілка звітувалася в післявоєнні роки за 1 півріччя 1945. За півроку збільшилась кількість працюючих (10525) і відповідно членів профспілки (7860)

Профспілковим рухом охоплюються всі куточки області.

У 1946 році були створені профспілкові організації в Андрушівському, Бердичівському, Баранівському, Барашівському, Брусилівському, Вол.-Волинському, Вчорайше, Довбишському, Житомирському, Коростенському, Коростишівському, Корнинському, Лугинському, Любарському, Малинському, Олевському, Попільнянському, Радомишльському, Ружинському, Чоповичському, Червоноармійському , Янушпольському, Базарівському, Троянівському, Чуднівському, Черняхівському районах, містах Житомирі, Бердичеві; Житомирському педагогічному училищі, Житомирському педагогічному інституті, Бердичівському педучилищі. Всього 30 організацій.

З 1947 до 1951 року головою обкому профспілки була Прокопчук Варвара Трохимівна, а на конференції 30 січня 1951 року знову обрано головою Пилипчука Т.Й.

Відповідно до Закону Верховної Ради УРСР з квітня 1959 року освіта здійснювалась у два етапи:

1-й етап – восьмирічна неповна середня загальноосвітня трудова політехнічна школа, обов’язкова для всіх дітей шкільного віку;

2-й етап – навчальні заклади, які давали повну середню освіту: середня загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням, вечірня середня та заочна школи.

Житомирський обком профспілки працівників початкової і середньої школи(1937-1947). Паралельно з ним був обком профспілки працівників дошкільних установ і дитячих будинків. 

Відповідно з рішенням об’єднаного Пленуму ЦК профспілки працівників початкової і середньої школи і ЦК профспілки працівників дошкільних установ і дитячих будинків від 13 листопада 1948 року і постанови Президії ВЦРПС від 30.11.1948 року № 217 профспілкові організації дошкільних установ союзних республік були об’єднані в профспілку початкової і середньої школи даної республіки.

На підставі постанови Президії ВЦРПС від 11 травня 1956 року, протокол № 7, п.9-г профспілку працівників початкової і середньої школи було перейменовано в профспілку працівників освіти.

Постановою ВЦРПС від 19.УШ.1957 року, протокол № 16,4,4 – Про об’єднання професійних спілок записано: “Профспілку працівників освіти союзних республік і профспілок працівників вищої школи і наукових установ об’єднати в одну профспілку – профспілка працівників освіти, вищої школи і наукових установ”.

Головою Житомирського обласного комітету профспілки працівників освіти, вищої школи у наукових установ обрано Антонюка Василя Микитовича (1957-1967 рр.).

Обласний комітет профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ обслуговував всіх працюючих в системі народної освіти області.

Обласному комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ підлеглі 25 райкомів, 4 міськкоми, а також 4 місцевих комітети і 4 профспілкові комітети середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, 1184 низових профспілкових організацій шкіл і дитячих установ області. Профспілковим членством охоплено 99,8% працюючих і студентів.

У зв’язку з перебудовою в 1963 році керівництва народним господарством в області були створені промисловий і сільський обласні відділи народної освіти, відповідно постанови Президії ВЦРПС від 4 січня 1963 року, протокол № 1 з 12

травня 1963 року було засновано обласні промисловий і сільський комітети профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ.

Промисловий обком профспілки очолював Антонюк Василь Микитович, а сільський – Білодід Юрій Михайлович.

Сільський обком профспілки об’єднав 985 організацій з 21358 членами профспілки. Всього працюючих в галузі було 30232 чол. з них членів профспілки 29875. План профспілкових внесків було виконано на 117,7%.

У 1964 році відповідно до рішення жовтневого-листопадового пленуму ЦК партії про об’єднання партійних і радянських органів проведено об’єднаний пленум обкому профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ з порядком денним: “ Про об’єднання промислового і сільського обласних комітетів профспілки освіти вищої школи і наукових установ”. Знову обласний комітет очолює Антонюк В.М., а Ю.М.Білодіда обрано секретарем.

У квітні місяці 1965 року відбулася (1У) 1 звітно-виборна конференція працівників освіти, вищої школи і наукових установ. Обласний комітет об’єднував 16 районних, 4 міських комітетів профспілки, 4 місцевкомів, 4 профспілкові комітети. Членством охоплено 99.8% працюючих і студентів Головою обрано Антонюка В.М., а секретарем Маковецьку Антоніну Овксентіївну.

18 квітня 1967 року на звітно-виборній профспілковій конференції працівників освіти,вищої школи і наукових установ Маковецьку Антоніну Овксентіївну обирають головою обласного комітету профспілки.

З 1984 до 1992 року очолював обласний комітет профспілки Рупета Геннадій Броніславович.

Відповідно до постанови У пленуму ЦК профспілки від 18.11.88 року назву профспілки змінено на “профспілка працівників народної освіти і науки”, а на другому позачерговому з’їзді профспілки 25.04.1991 року назву профспілки знову змінено на “профспілка працівників освіти і науки”. Затверджено Статут.

Основне завдання обласного комітету профспілки: захист соціально-економічних інтересів членів профспілки перед державними і громадськими організаціями в рамках діючого законодавства.

Особливо зростає роль Профспілки як представника і захисника прав та інтересів громадян в період перебудови, з 1991 року.

Гафткович Галина Іванівна головою обласного комітету Профспілки працювала з 1992 по 1994 рік.

У 1995 році проходить чергова обласна звітно-виборна конференція на якій обрано головою Когута Василя Івановича.

В цій складній ситуації виключно важливою залишилась функція організації соціального захисту. Боротьба за поліпшення соціально-економічного становища наших членів профспілки пройшла ряд етапів, одночасно ми, набуваючи досвіду, вчились відверто говорити про наболіле – на мітингах, зборах, в організації пікетувань, маршів протесту.

Головними подіями в цьому плані були:

– восени 1996 року в рамках Всеукраїнської акції протесту в містах і районах проводились мітинги;

– в січні, травні, жовтні 1996 року представницькі делегації від обласної організації брали участь в масовій акції протесту освітян в Києві і переговорах з Урядом і Верховною Радою;

-6 лютого 1997 року чисельна делегація від області брала участь у масовому мітингу працівників освіти в Києві;

-жовтень-грудень 1999 року звернення до суду вчителів Коростишівського, Малинського, Олевського районів, м. Житомира та інш. з вимогою виплати передбачених ст.57 Закону України “Про освіту”. Правда, в цій ситуації обком не закликав вчителів звертатись до суду, бо рішення судових органів лише ускладнювали справу. Стан вирішення проблем здійснення виплат працівникам освіти відповідно до ст.57 Закону України “Про освіту” за 1997-2000 р.р. через органи судової влади по місцевих бюджетах: було 10305 позовів до суду,сума боргу відповідно по позовів складала 19,6 млн. грн., з них задоволено на суму 21,7 млн. грн.,здійснено виплат на суму 2,1 млн. грн.

В рамках Всеукраїнської акції протесту профспілок (1998 р.) більш як 88% освітянських первинних профспілкових організацій області провели: збори – 732, понад 1,5 тис. освітян взяти участь у міжгалузевих мітингах рай (міськ) комітетів, рад профспілки, зустрічей з керівниками державних адміністрацій (240 чол.); 20 представників від освіти області прийняли участь в обласних зборах-зустрічі з керівниками облдержадміністрації; 30 представників від освітян області прийняли участь в мітингу, маніфестації та пікетуваннях в м. Києві. На всіх рівнях акції протесту було прийнято звернення і вимоги до місцевих органів влади та Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради.

Понад 40 представників обласної галузевої Профспілки були учасниками Всеукраїнського мітингу протесту в м.Києві 26 травня 2000 року. Найбільш представлені були профспілкової організації міст Житомира (Т.С.Чугаєвська), Коростеня ( В.Р. Ходаківська) та Коростенського (Л.А.Андрушенко), Ружинського( В.Л.Стрільчук), Коростишівського (С.Б.Крупник) районів.

Учасники мітингу прийняли резолюцію та надіслали свої вимоги Кабінету Міністрів, Міністерству освіти і науки України, у яких заявили рішучий протест проти соціальної несправедливості й ігнорування законних вимог освітян.

За ініціативою студентських профкомів створено 1996 році Житомирську асоціацію студентських профспілкових організацій на базі обласного комітету профспілки, головою призначено заступника голови обкому профспілки Краська Миколу Омеляновича. З метою підтримки студентських профспілкових організацій обком відмовився від відрахувань з студентських профспілкових внесків.

У 1997 році було започатковано видання “Вісника” обласного комітету профспілки. Тут висвітлюються державні, законодавчі документи, створені обласною організацією Профспілки, поради. Вони надсилаються в усі профспілкові організації області.

14 вересня 1990 року на установчому з’їзді ЦК Профспілки була створена Профспілка працівників освіти і науки України. З’їзд обрав Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України, який став правонаступником Українського республіканського комітету Профспілки працівників народної освіти і науки.

На даний час чисельність  членів Профспілки  складає  23708 осіб.

Про зміни назви юридичної особи. 

  1. Назву «Обком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений» змінено на «Обком профсоюза работников народного образования и науки» (Постанова У Пленуму ЦК профспілки працівників народної освіти і науки від 18.11.1988).

 

  1. Назву організації змінено на «Обком профспілки працівників освіти і науки України» (постанова І з’їзду галузевої профспілки від 14.09.1990).

 

  1. Назву організації змінено на «Житомирська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки » згідно зі статтею 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ( постанова обкому профспілки № 19 від 04.12.2001).

 

  1. Назву організації змінено на «Житомирська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України» згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.02.2016 за № 21703621.

Голова обласної організації Профспілки

Когут Василь Іванович 

Тел.: (0412) 42-08-43

e-mail: ztosvita@gmail.com

Заступник голови:

Красько Микола Омелянович

Тел.: (0142) 42-08-43

e-mail:ztosvita@gmail.com

Завідувач відділу організаційної роботи та інформаційного забезпечення

Любимова Любов Анатоліївна

Тел.:(0412) 42-08-43

e-mail:Lubimova05@ukrnet

Правовий інспектор праці:

Хіміч Оксана Анатоліївна

Тел.:(0412) 42-08-43

e-mail:khimic@ukr.net

Головний бухгалтер:

Данильчук Інна Анатоліївна

Тел.:(0412) 42-08-43

e-mail:innes@ukr.net

Коментарі закриті.