Нова українська школа передбачає, що впродовж отримання повної загальної середньої освіти учень має оволодіти десятьма ключовими компетентностями. Серед них є…