Документи VІ пленуму обласного комітету Профспілки

Як уже повідомлялося, пленум обласного комітету Профспілки заслухав інформацію голови  обласного комітету Профспілки  Когута В.І. про основні тенденції розвитку профспілкового руху та завдання обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України в умовах соціально-економічної трансформації  і прийняв  відповідну постанову.

Пропонуємо для ознайомлення постанову пленуму  й інформацію.

Відділ організаційної та інформаційної роботи обласного комітету Профспілки

ПОСТАНОВА

Про основні тенденції розвитку профспілкового руху та завдання обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України в

умовах соціально-економічної трансформації

 

Заслухавши  та обговоривши інформацію про основні тенденції розвитку профспілкового руху та завдання обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України в умовах соціально-економічної трансформації, пленум комітету Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Інформацію «Про основні тенденції розвитку профспілкового руху та завдання обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України в умовах соціально-економічної трансформації» взяти до відома.
 2. Вважати одним з головних завдань виборних профспілкових органів
  всіх рівнів виконання статутної норми щодо єдності профспілкового руху, солідарності членів Профспілки, її організаційних ланок.
 3. Активно використовувати всі форми соціального діалогу для захисту трудових прав та інтересів спілчан в умовах соціально-економічної трансформації.
 4. Відзначити та схвалити практику роботи:
 • Бердичівської, Житомирської міських, Бердичівської районної, Семенівської, Червоненської профспілкових організацій ОТГ,  КЗ ЖОІППО організацій Профспілки щодо загального нарощування профспілкового членства в організаційних ланках;
 • Андрушівської, Бердичівської, Володарсько-Волинської, Ємільчинської районних організацій Профспілки щодо сприяння створенню та реєстрації організаційних ланок Профспілки в об’єднаних територіальних громадах відповідно до норм та положень Статуту.
 1. Районним, міським організаціям Профспілки у яких спостерігається стійка тенденція до зменшення профспілкового членства активізувати мотиваційну складову діяльності щодо підвищення охопленості профспілковим членством в організаційних ланках та залучення нових членів.
 2. Організаційним ланкам обласної організації Профспілки всіх рівнів:
  • Керуючись принципами єдності профспілкового руху, солідарності членів Профспілки, дотримуватися свідомого та добровільного членства у Профспілці працівників освіти і науки України кожного спілчанина через активну участь у роботі первинної профспілкової організації, виборних профспілкових органів, солідарних колективних діях.
  • Постійно тримати на контролі питання збереження і нарощування профспілкового членства, активізувати роз’яснювальну роботу серед освітян, молоді, яка навчається, про напрями діяльності Профспілки, особливо щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан, переваг перебування у її складі.
  • Удосконалювати внутріспілкову діяльність шляхом:

– залучення до виборних профспілкових органів кращих профспілкових активістів та працівників, які користуються авторитетом в колективах навчальних закладів та установ освіти, здатних відстоювати права та інтереси працівників та молоді, яка навчається

– відповідального ставлення та об’єктивного розгляду звернень членів Профспілки щодо порушення їх законних прав та інтересів.

 • Продовжити роботу щодо залучення до Профспілки нових членів із числа працівників і молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України,  відповідно до діючого законодавства України про профспілки та Статуту галузевої Профспілки.
 • Активізувати мотиваційну діяльність про результати роботи галузевої Профспілки щодо захисту прав та інтересів освітян, молоді, яка навчається, в навчальних закладах, де не створені чи припинили діяльність профспілкові організації.
 • Домагатися збереження організаційних ланок обласної організації Профспілки, вживати заходів для недопущення необґрунтованої ліквідації первинних профспілкових організацій навчальних закладів, установ освіти при утворенні об’єднаних територіальних громад, реформуванні освітньої мережі.
 • Налагоджувати співпрацю з новоутвореними органами управління освітою об’єднаних територіальних громад на принципах партнерства та соціального діалогу з метою недопущення звуження та порушення прав членів Профспілки.
 • Продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу в колективах навчальних закладів та установ освіти, засобах масової інформації з метою недопущення втручання керівництва об’єднаних територіальних громад в діяльність профспілкових організацій, створення осередків інших профспілок в закладах освіти у складі об’єднаних територіальних громад.
 • Проводити спільні наради, круглі столи, семінари за участю керівників об’єднаних територіальних громад, органів управління освітою, навчальних закладів, профспілкових організацій щодо забезпечення пріоритету збереження та розвитку установ, закладів освіти, їх фінансування.
 • Відстежувати та своєчасно реагувати на можливе виникнення деструктивних процесів в організаційних ланках обласної організації Профспілки, своєчасно інформувати вищі за підпорядкуванням виборні профспілкові органи про такі факти з метою їх усунення та подальшого недопущення.
 • Направити звернення до народних депутатів України з проханням підтримати пропозиції профспілкової сторони під час обговорення у Верховній Раді України та прийняття Трудового Кодексу України.
 • Активніше використовувати можливості соціальних мереж, як майданчиків для безпосереднього спілкування та моніторингу громадської думки щодо процесів реформування в галузі освіти.
 • Співпрацювати із регіональними друкованими та електронними  засобами масової інформації для оперативного висвітлення діяльності профспілкових організацій  у справі захисту прав та гарантій працівників освіти, молоді, яка навчається.
 1. Президії комітету обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України:

7.1. Вимагати від Федерації профспілок області, вжити належних заходів для забезпечення соціального діалогу на рівні вищих посадових осіб області з метою забезпечення трудових прав та соціально-економічних інтересів членів профспілок, недопущення їх звуження.

7.2. Ініціювати перед управлінням освіти і науки ОДА проведення консультативних нарад з питань реформування освітньої галузі.

7.3. Провести зустріч з колективами навчальних закладів, в яких не створені або свого часу припинили діяльність профспілкові організації.

7.4. Розширювати співробітництво з профспілковими організаціями освіти регіонів України та зарубіжних країн.

 1. Контроль за виконанням постанови покласти на працівників комітету обласної організації Профспілки відповідно до їх повноважень.

 

Інформація

Про основні тенденції розвитку профспілкового руху та завдання обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України в умовах соціально-економічної трансформації

 

Профспілковий рух в Україні перебуває сьогодні на складному етапі становлення, пошуку свого місця в системі нових соціально-економічних, політичних відносин. Трансформуються традиційні профспілки. Разом з тим, створюються нові (вільні, альтернативні) професійні об’єднання.

За часи незалежності профспілковому руху притаманна певна суперечлива динаміка. З одного боку, можна спостерігати процес постійного формування нових профспілкових організацій та об’єднань. Багато в чому це пов’язано з глибокою трансформацією соціально-економічних основ розвитку суспільства та формуванням мережі приватних навчальних закладів поруч з державними.

З іншого боку, спостерігається тенденція до постійного зменшення загальної кількості членів профспілкових організацій. До чинників, які зумовлюють цей процес, слід віднести утворення приватних закладів освіти та масштабну трудову міграцію, вивільнення працівників в результаті оптимізації мережі навчальних закладів тощо.

Щорічне зростання кількості профспілкових організацій різного статусу, поділ діючих свідчить про тенденцію децентралізації в розвитку профспілкового руху та сумнівні амбіції окремих профспілкових керівників, які не здатні поступитися особистими інтересами заради суспільних.

В українській профспілковій мережі також присутні так звані «вільні» або «незалежні» профспілки, чисельність яких незначна. Сьогодні це Конфедерація вільних профспілок України, до складу якої входять і Вільна профспілка освіти і науки України. Головна відмінність, яку вони декларують, це недержавний характер, незалежність від керівників підприємств і те, що до їх складу, зазвичай, не входять керівники. Незалежні профспілки основну увагу приділяють участі в політичних подіях здебільшого у формі протесту (Приклад з ВПО Житомира-2008 рік, школи 1-4 м. Малин).

Хоча законодавство України забороняє політичну діяльність профспілок, повністю виключаючи політичні мотиви об’єднання громадян у профспілки, для них (альтернативних профспілок) характерна надмірна політизованість.

Вони непогано оперують актами «непогодження», страйками, але буксують у повсякденному житті. Це призводить до зацікавленості профспілкових лідерів у безперервних протистояннях, що підвищують їх значущість, створює їм ореол борців за справедливість, але відштовхує від них тих, хто не схильний до радикалізму.

Гармонізація інтересів різних соціальних груп та державних органів у безконфліктний спосіб, як цього вимагає соціально-економічний стан України можлива лише за умови налагодження дієвої системи соціального діалогу, який передбачає визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Сформована нормативно-правова база щодо сприяння розвитку громадянського суспільства. Зокрема діють Закон України «Про громадські об’єднання», Указ Президента України від 26.02.2016 № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, інші нормативно-правові акти.

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» створена Національна тристороння соціально-економічна рада (далі – НТСЕР), а на рівні області – Територіальна тристороння соціально-економічна рада, які опікуються комплексними соціально-економічними питаннями. Представники Профспілки працівників освіти і науки України мають широке представництво в їх роботі.

Повноважні представники соціальних партнерів беруть участь у засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів представники сторін соціального діалогу та представники громадських організацій також входять до складу колегій, громадських рад, утворених при центральних та місцевих органах виконавчої влади.

Основною і найбільш ефективною формою соціального діалогу є укладання колективних договорів і угод. Генеральна угода, як правило, укладається на 2 роки, але прийняття нових угод постійно затримувалося через певні неузгодженості позицій сторін. Вона вперше укладена на тристоронній основі між всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, всеукраїнськими об’єднаннями  професійних спілок та Кабінетом Міністрів України.

Тристоронні соціально-економічні ради області, району, міста діють відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 року на засадах репрезентативності.

Галузева Профспілка як членська організація ФПУ активно співпрацює з Спільним представницьким органом та Національною тристоронньою економічною радою.

Центральним комітетом, виборними органами територіальних організацій налагоджена взаємодія з центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців для забезпечення представництва та захисту інтересів членів Профспілки.

За час, що минув після формування нового складу Парламенту та Уряду, відбулася низка робочих зустрічей керівництва Профспілки з народними депутатами України, членами профільного комітету Верховної Ради, Міністром освіти і науки України та його заступниками, заступниками міністрів фінансів та соціальної політики, на яких обговорювались та знайшли підтримку питання розвитку освіти, збереження трудового потенціалу галузі, недопущення звуження прав працівників та молоді, яка навчається. Однак наявні випадки, коли урядова сторона, приймаючи важливі соціально-економічні рішення не узгоджує їх з учасниками соціального діалогу.

На початок 2017 року в структурі обласної організації Профспілки нараховувалося 28 територіальних організацій: 23 районних та 5 міських; 1040 первинних профспілкових організацій, які об’єднують 46260 членів. Серед них 35280 працівників, 7369 молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах, 3611 пенсіонерів, що припинили свою трудову діяльність.

За 2015-2016 роки загальна чисельність членів галузевої Профспілки зменшилась на 1041 особи або на 2,2%.

Станом на 01.01.2017 року середній відсоток охоплення профспілковим членством серед працівників та молоді, яка навчається, складає 87,92% (станом на 01.01.2016 року –  90,25%).

За період з 2015-2016 років у 18 територіальних організаціях Профспілки охоплення профспілковим членством зменшується. Найбільше зменшення відбулось у Баранівському – на з 7,23%, Брусилівському – на 3,5%, Лугинському – на 3,5%, Народицькому – 4,2%, Овруцькому – на 3%, Попільнянському – на 8,5% районах,  найменше у Анрушівському – на 0,19%, Бердичівському – на 0,3%, Коростенському – на 0,43%, Новоград-Волинському – на 0,3% районах та місті Житомирі – 0,73%. А найменша охопленість профспілковим членством у Хорошівському – 52,85%, Брусилівському – 54,74% районах, Лише у 6-ти районах і 2-х містах відбулося збільшення охопленості профспілковим членством: у Ємільчинській – на 0,2%, у Любарській – на 0,11%, Олевській – на 4,3%, Пулинській – на 0,6%, Ружинській – на 2,18%, Хорошівській – на 1,12% районах, містах Бердичів – на 0,19%, Малин – на 1,25%.

За 2015-2016 роки загальна кількість первинних профспілкових організацій обласної організації Профспілки скоротилась на 18 організацій або 1,7%.

Охопленість профспілковим членством у вищих навчальних закладах: найвища у Бердичівському педагогічному коледжі – 100%, Коростишівському педагогічному коледжі – 90,48% працівники та 100% студенти, ЖТК КНУБА – 81,41% працівники та 78,82% студенти, ЖТДУ – 75,12% працівники та 93,29% студенти, ЖДУ – 86,54 студенти. Найнижчі показники у ЖДУ – 42,27% працівники та Новоград-Волинського ПЕТ -68,64%, профспілкова організація студентів не створена.

З питань організаційного та фінансового зміцнення, збереження та нарощування профспілкового членства комітетом, президією обласної організації Профспілки неодноразово приймалися відповідні рішення про необхідність посилення цього напряму роботи.

Адже в умовах соціально-економічної трансформації в Україні та області зокрема актуальність прийняття таких рішень, а особливо їх виконання, зростає. Вони мають ґрунтуватися на глибокому аналізі, продуманій стратегії розвитку профспілкових організацій з урахуванням мотиваційних факторів.

Очевидна необхідність активізації роботи з, так званим, «внутрішнім резервом», а саме, працівниками закладів освіти, студентами вищих навчальних закладів, які не охоплені членством у первинних профспілкових організаціях. Таких нараховується майже 5,3 тисяч осіб.

Одним з напрямів організаційного зміцнення Профспілки є створення нових первинок у закладах, що відкриваються або реорганізуються. Зокрема, це дошкільні навчальні заклади, навчально-виховні комплекси.

Не менш важливим резервом охоплення членством є залучення до галузевої Профспілки працівників та студентів вищих навчальних закладів. Саме через активізацію діяльності  первинних профспілкових організацій можна повернути їх довіру до профспілок. З низьким рівнем охоплення профчленством або відсутністю профспілкових організацій в ВНЗ, ПТНЗ, які знаходяться у сфері впливу Міністерства освіти і науки, територіальних органів управління освіти, але в них не створені первинні профспілкові організації освітянської Профспілки. За професійною ознакою досить часто такі працівники звертаються з питаннями надання правової допомоги саме до нашої Профспілки.

Комітет обласної організації, деякі виборні органи територіальних організацій Профспілки проводять цілеспрямовану роботу щодо залучення до лав галузевої Профспілки освітян з інших галузей, виходячи з рекомендацій, викладених у постанові Президії ФПУ від 24.04.2007 року № П-11-14 «Про врегулювання питань переходу членів профспілок із однієї профспілки в іншу» та «Меморандуму між членськими організаціями Федерації профспілок України про принципи взаємодії та подальшої співпраці», затверджені постановою Президії ФПУ від 02.04.2015 року № П-38-7.

Так, протягом останніх двох років (2005-2016) до лав галузевої Профспілки приєдналась первинна профспілкова організація  Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури (професійна спілка лісових галузей) у 2016 році було створено організаційну ланку Профспілки працівників освіти і науки України з чисельністю 864 особи.

У 2017 році під час створення первинної профспілкової організації галузевої Профспілки Червоненської об’єднаної територіальної громади до неї ввійшли працівники закладів культури, що об’єдналися у профспілкову групу чисельністю 12 осіб.

Під час створення Семенівської територіальної організації Профспілки до неї увійшла і профспілкова група працівників відділу освіти, молоді та спорту чисельністю 6 осіб.

Важливою є робота для повернення до членства у галузевій Профспілці працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, профорганізації яких свого часу вийшли зі складу Профспілки працівників освіти і науки України. Зокрема це стосується профспілкових організацій загальноосвітніх шкіл №1,2,3,4 міста Малина, що об’єднують 277 освітян.

Вплив на процеси в профспілковому русі, починаючи з 2015 року здійснює реформа децентралізації влади, яка передбачає передачу значної кількості повноважень і ресурсів на рівень територіальної громади.

Законодавчими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі створення об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст, є закони України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про засади державної регіональної політики». На їх виконання Кабінетом Міністрів України затверджено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, а також Методику формування спроможної територіальної громади.

В області за період 2015-2016 рр. та першу половину 2017 року сформовано 32 об’єднані територіальні громади, практично всі вони отримали окреме бюджетне фінансування у 2017 році та у 2018 році додається ще 13 ОТГ в яких пройшли вибори 29 жовтня 2017 року. Усі створені ОТГ мають свої представницькі органи місцевого самоврядування – сільські, селищні та міські ради.

За ці роки питання, пов’язані з децентралізацією влади були розглянуті на пленумі комітету обласної організації 29.03.2017 року №Пл-5-1 і на

2-х президіях комітету обласної організації Профспілки 05.04.2016 №П-6-1 і 29.03.2017 №П-11-1, на яких були визначені головні пріоритети діяльності Профспілки в цих умовах: збереження галузевого принципу побудови профспілкових організацій, що діють в ОТГ, організаційної структури Профспілки, відповідно до статутних норм, представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників навчальних закладів та установ освіти, пошук ефективних форм соціального діалогу у новостворених ОТГ.

Динаміка та стан профспілкового членства в умовах створення об’єднаних територіальних громадах в цілому залишаються стабільними і суттєво не вплинули на скорочення членства в галузевій Профспілці.

На попередніх засіданнях виборних органів було зазначено, що процес децентралізації влади залишається недостатньо унормованим, що ускладнює правовідносини між органами управління новостворених громад та профспілковими організаціями на місцях, сприяє можливості здійснювати дії на свій розсуд, порушуючи права працівників установ і закладів освіти, які передаються у власність об’єднаних територіальних громад.

Система соціального партнерства в новоутворених об’єднаних територіальних громадах знаходиться на початковому рівні і має певні труднощі, пов’язані з новизною процесу, неповною нормативно-правовою базою, набуттям ОТГ нових для них функцій, у тому числі і управління закладами освіти.

Профспілковими організаціями проводиться робота щодо налагодження контактів з представницькими органами ОТГ, зокрема, в питаннях формування мережі закладів освіти, збереження функціонування в них первинних профспілкових організацій, забезпечення трудових прав працівників.

Завдяки цілеспрямованій роботі виборних органів територіальних організацій Профспілки у процесі створення ОТГ у переважній більшості випадків не було зафіксовано фактів втручання керівників (роботодавців) навчальних закладів та установ освіти, керівників представницьких органів об’єднаних територіальних громад  в діяльність первинних профспілкових організацій галузевої Профспілки.

Разом з тим, є наміри окремих керівників громади створити профспілку громади, об’єднавши в ній усіх працівників виконавчих органів територіальної громади та працівників установ та організацій, які діють на цій території і належать до різних всеукраїнських профспілок, не враховуючи їх галузевих особливостей.

Прийняття нового Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (набрав чинності 28.09.2017 року) активізує процес реформування в галузі освіти, що в поєднанні з децентралізацією влади ставить важливе завдання перед профспілковими організаціями – забезпечення якісного та дієвого громадського контролю за дотриманням трудових прав працівників галузі, в процесі створення опорних закладів, філій, НВК тощо, представництва інтересів членів профспілки в державних органах, органах місцевого самоврядування, в тому числі в об’єднаних територіальних громадах тощо.

Поряд з цим є ряд питань, які потребують пошуку нових шляхів для їх вирішення та запровадження нових методів співпраці у взаємовідносинах з органам управління новостворених громад, зокрема, налагодження співпраці з обласним Центром розвитку місцевого самоврядування (офісами реформ); переформатування співпраці з регіональними відділеннями Держпраці; підготовки та залучення до громадського контролю профактиву територіальних та первинних ланок Профспілки, що діють на території новостворених громад.

Посиленої уваги профспілки потребує питання проведення оптимізації мережі навчальних закладів. Задля економії коштів не виключається прийняття владою на місцях рішень про закриття дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних тощо навчальних закладів, і як наслідок, вивільнення педагогічних працівників, переведення їх на неповні ставки. А відтак, ми втрачаємо спілчан.

Сьогодні, як ніколи, постає завдання активізації роботи щодо системного використання та вдосконалення форм і методів ведення соціального діалогу на рівні району, міста, ОТГ, області. Потрібен новий імпульс і активне використання таких форми діалогу, як ділові наради, зустрічі, перемовини, консультації з депутатським корпусом, представниками виконавчої влади та управління на місцях, а, в разі необхідності, миттєве застосування активних форм відстоювання соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Важливо донести до новостворюваних органів самоврядування інформації про те, що профспілкові організації покликані захищати права та інтереси працюючих у соціально-трудовій сфері, це їх обов’язок, особливо під час реорганізації (об’єднання, злиття, ліквідації) установ та організацій, а також утворення нових. Усі сторони цих процесів повинні пам’ятати, що врахування трудових ресурсів та кадрового потенціалу є запорукою успішності будь-яких реформ. Тому профспілкові організації і керівництво ОТГ мають тісно співпрацювати у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території і захисту прав та інтересів людини праці.

Профспілкові керівники та працівники в цих умовах мають:

 • досконало володіти знаннями про процеси реформ, які відбуваються і впливають на стан життя спілчан та діяльність профспілкових організацій;
 • знати реальний стан справ щодо дотримання прав працівників і їх захисту, бувати в центрі подій, трудових колективах, на місцях;
 • детально фіксувати всі факти порушень прав працюючих і пропозиції щодо їх вирішення;
 • консолідувати зусилля і спільними діями упереджувати, змінювати, усувати будь-які порушення та зазіхання на права членів профспілок, людей праці, їх профспілкові організації і трудові колективи.
 • дотримуватися збереження галузевого принципу побудови профспілок, що діють в ОТГ.

Історія розвитку професійних спілок вказує на те, що вони не завжди мали однакове місце в суспільстві, могли впливати на його процеси.

Держава в окремі періоди то наділяла профспілки великими повноваженнями для здійснення захисту прав та інтересів працівників, то позбавляла працівників їх повноважень. У зв’язку з цим виникали різні проблеми регулювання діяльності профспілок при захисті індивідуальних та колективних прав та інтересів найманих працівників. Все це впливало на правовий статус профспілок.

Профспілки перебувають, на сьогодні, у постійному русі, і це призводить до вдосконалення нормативних актів, які регулюють їх діяльність.

Право громадян на участь у профспілках гарантоване Загальною декларацією прав людини (1948 рік), міжнародними пактами (1966 рік) «Про економічні, соціальні та культурні права» і «Про громадянські та політичні права», Конвенцією МОП №87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» (1948 рік), Конституцією України, Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про об’єднання громадян», «Про соціальний діалог», Кодексом законів про працю, Статутом Профспілки.

Незважаючи на значну нормативну базу і гарантії широких прав і повноважень професійних спілок, законодавство, яке визначає правові основи їх діяльності потребує подальшого доопрацювання, а саме:

 • щодо надання профспілкам самостійного права законодавчої ініціативи;
 • щодо посилення представницьких функцій профспілок в судах;
 • щодо підготовки та проведення страйку;
 • щодо прав профспілок, закріплених в проекті Трудового кодексу України;
 • щодо процедури державної реєстрації профспілкових організацій як юридичних осіб.

Сьогодні, у час реформ та процесів децентралізації, варто сконцентрувати увагу  спілчан на питаннях соціально-економічного, правового поля та щоденної роботи з соціальними партнерами у районі, місті, ОТГ, області. Для цього активніше використовувати можливості соціальних мереж, як майданчиків для безпосереднього спілкування та моніторингу громадської думки щодо того чи іншого питання. Також варто пожвавити співпрацю із регіональними друкованими та Інтернет ЗМІ для оперативного висвітлення діяльності організацій у справі захисту прав та гарантій освітян та студентства. За змогою, виходити на регіональне телебачення у якості експертів та коментарів суспільно важливих подій у районі, місті, ОТГ чи області.

 

 

 

 

Заказали дипломы бакалавра Калуга. Купили http://market-diplom.com/ дипломы магистра Усть-Кан. Однако даже если вы не обладаете этими качествами, разговоры об обучении сотрудников могут помочь вам отказаться от работы

Залишити відповідь